دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

A

Prefix

Country

Rate ($)

93Afghanistan0.263
9375Afghanistan-CDMA0.272
9340Afghanistan-Herat0.265
9320Afghanistan-Kabul0.254
937Afghanistan-Mobile0.272
9378Afghanistan-Mobile ET0.267
93786Afghanistan-Mobile Etisalat0.269
9379Afghanistan-Mobile Roshan0.267
355Albania0.077
35538Albania-Mobile AMC0.263
3554Albania-Tirana0.048
213Algeria0.106
21320Algeria-Algiers0.109
2131Algeria-Mobile0.172
2139Algeria-Mobile DJE0.117
2136Algeria-Mobile MPTA0.129
2137Algeria-Mobile Oroscom0.203
2135Algeria-Mobile Wataniya0.180
1684American Samoa0.092
376Andorra0.037
3763Andorra-Mobile0.273
244Angola0.171
2449Angola-Mobile0.196
1264Anguilla0.160
6721Antarctica1.100
67240Antartica (Scott)1.132
1268Antigua & Barbuda0.158
54Argentina0.020
549Argentina-Mobile0.074
54237Argentina-Moreno Fixed0.020
374Armenia0.124
37447Armenia-Karabakh0.117
37497Armenia-Karabakh-Mobile0.204
3747Armenia-Mobile0.239
3741Armenia-Yerevan0.074
297Aruba0.142
247Ascension Islands0.523
61Australia0.020
611Australia-Mobile0.128
614201Australia-Mobile Globalstar0.107
61425Australia-Mobile Hutchinson0.102
6114331Australia-Mobile II0.046
61147Australia-Mobile Iterra0.107
61401Australia-Mobile Optus0.107
61141Australia-Mobile Satellite0.046
61400Australia-Mobile Telstra0.105
6135Australia-Non Metro0.020
4366Austria-Mobile0.221
438Austria-Mobile & SS0.020
43660Austria-Mobile H3G0.222
43678Austria-Mobile Hutchinson0.031
43644Austria-Mobile Mobilkom0.145
43664Austria-Mobile Mobilkom0.148
43699Austria-Mobile One0.178
436888Austria-Mobile Tele II0.163
43688Austria-Mobile Tl0.157
4368110Austria-Mobile Ye0.180
43662Austria-Salzburg0.020
43650Austria-Tele.Ring-Mobile0.161
431Austria-Vienna0.020
43681Austria-Yesss-Mobile0.177
994Azerbaijan0.174
99412Azerbaijan-Baku0.095
99440Azerbaijan-Mobile0.241

 

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده