دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

C

Prefix

Country

Rate ($)

855Cambodia0.095
8551Cambodia-Mobile0.090
85523Cambodia-Phnom Phen0.095
237Cameroon0.201
2373Cameroon-Duala0.201
2378Cameroon-Mobile & SS0.157
2374Cameroon-Mobile MTN0.244
2376Cameroon-Mobile Orange0.234
2372258Cameroon-Spacemod0.191
1204Canada0.020
1867Canada0.057
1902Canada0.020
238Cape Verde0.242
2389Cape Verde-Mobile0.277
1345Cayman Islands0.113
236Central African Republic0.326
23671Central African Republic-Mobile Space0.330
235Chad0.187
2359Chad-Mobile Millicom II0.187
2356Chad-Mobile-Telecell II0.166
643305Chatham Islands0.020
56Chile0.113
5690Chile0.113
563255Chile-Easter Islands0.020
568Chile-Mobile0.133
56219Chile-Rural0.020
86China0.020
6724Christmas1.121
6722Cocos1.121
57Colombia0.051
5769097Colombia Armenia0.051
57531Colombia Baranquilla0.050
5718Colombia Bogota0.050
5753Colombia-Baranquilla0.050
5712Colombia-Bogota0.053
5776Colombia-Bucaramanga0.052
5723Colombia-Cali0.052
5756Colombia-Cartagena0.053
57310Colombia-Comcel-Mobile0.099
5775Colombia-Cucuta0.051
5742Colombia-Medellin0.053
573Colombia-Mobile0.107
5735Colombia-Mobile Avantel0.103
57320Colombia-Mobile Comcel II0.102
57315Colombia-Mobile Movistar0.108
5730Colombia-Mobile Ola0.100
574781Colombia-Monteria0.051
57227Colombia-Palmira0.050
5769Colombia-Pereira0.051
5763Colombia-Periera0.050
572821Colombia-Popoyan0.051
575420Colombia-Santa Marta0.050
269Comoros0.340
2693Comoros-Mobile0.413
2699Comoros-Mobile & SS0.335
242Congo0.156
243Congo Demo Republic of0.288
2438Congo Demo Republic of-Mobile0.280
24399Congo Demo Republic of-Telecell-Mobile0.250
24381Congo Demo Republic of-Vodacom-Mobile0.241
2422Congo-Mobileileileile0.277
24299Congo-Mobileileileile0.292
682Cook Islands0.692
506Costa Rica0.067
5061Costa Rica-Mobile0.071
5062Costa Rica-Sanjose0.069
385Croatia0.033
3859Croatia-Mobile0.033
38562Croatia-Mobile & SS0.032
38597Croatia-T-Mobile0.204
38591Croatia-Vipnet-Mobile0.210
53Cuba0.890
539Cuba-Guantanamo0.926
5399Cuba-Guantanamo Bay0.868
5352Cuba-Mobile0.843
357Cyprus0.020
905338Cyprus North-Mobile Turkcell0.139
905428Cyprus North-Mobile-Telsim0.112
35796Cyprus-Areeba-Mobile0.056
35797Cyprus-Cyta-Mobile Vodafone0.052
3579Cyprus-Mobile0.053
35770Cyprus-Mobile & SS0.020
420Czech Republic0.048
42053Czech Republic-Brno0.030
42060Czech Republic-Mobile0.218
4207Czech Republic-Mobile & SS0.030
4202Czech Republic-Prague0.031
4206Czech-Mobile0.202

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده