دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

D

Prefix

Country

Rate ($)

45Denmark0.020
452Denmark-Mobile0.206
4552Denmark-Mobile & SS0.204
45318Denmark-Mobile Barablu0.211
45311Denmark-Mobile H3G0.203
4520Denmark-Mobile TDC0.212
45201Denmark-Mobile TDC II0.210
45319Denmark-Mobile Tele II0.225
4526Denmark-Mobile Telia0.220
246Diego Garcia0.761
253Djibouti0.361
2536Djibouti-Mobile0.379
1767Dominica0.153
17672Dominica-Mobile0.154
176750Dominica-Mobile & SS0.134
1767611Dominica-Mobile Digicellcell0.216
1809Dominican Republic0.053
17674467Dominica-Special Services0.131

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده