دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

E

Prefix

Country

Rate ($)

670East Timor0.446
593Ecuador0.139
20Egypt0.137
203Egypt-Alexandria0.137
202Egypt-Cairo0.136
2010Egypt-Mobile0.116
503El Salvador0.200
8813Ellipso3.396
88213Emsat4.454
240Equatorial Guinea0.256
2402Equatorial Guinea-Mobile0.246
2403Equatorial Guinea-Mobile & SS0.258
291Eritrea0.297
372Estonia0.020
372531Estonia-Code 372-700.245
3725Estonia-Mobile0.260
37272Estonia-Mobile & SS0.020
37258Estonia-Mobile Tele II0.249
37270Estonia-Special Services (NGN)0.030
251Ethiopia0.257
2511Ethiopia-Addisababa0.285
2519Ethiopia-Mobile0.260

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده