دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

F

Prefix

Country

Rate ($)

500Falkland Islands0.546
298Faroe Islands0.214
2982Faroe Islands-Mobile0.221
679Fiji0.229
6799Fiji-Mobile0.234
358Finland0.055
35810Finland-Corporate Numbers II0.055
3580Finland-Helsinki0.055
3584Finland-Mobile0.149
35846Finland-Mobile Elisa0.145
358438Finland-Mobile Sonera II0.153
35871Finland-Nongeographic0.061
35840Finland-Sonera-Mobile0.136
33France0.020
33651France-Mobile & SS Bouguyes0.184
33652France-Mobile & SS Bouguyes0.185
336France-Mobile Bouygues0.188
33638001France-Mobile Globalstar0.191
3367France-Mobile Orange0.188
3361France-Mobile SFR0.160
334France-Nice0.020
5966967French Antilles-Mobile Digicellcell0.321
594French Guiana0.075
594694French Guiana-Mobile0.334
689French Polynesia0.244
6892French Polynesia-Mobile0.270

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده