دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

I

Prefix

Country

Rate ($)

354Iceland0.020
3543Iceland-Mobile0.213
3549Iceland-Mobile & SS0.020
354373Iceland-Mobile Corice0.213
354388Iceland-Mobile Imc0.207
35438Iceland-Mobile Imc V0.020
3543804Iceland-Mobile Nn0.222
35462Iceland-Mobile Vodafone0.203
354380Iceland-Mobile Zero Nine0.215
354656Iceland-Mobile Zero Nine (Null Niu) V0.220
35483Iceland-Telecom-Mobile0.201
91India0.044
9179India-Ahmedabad0.020
9184India-Andhra Pradesh0.045
9180India-Bangalore0.020
91265India-Baroda0.045
91755India-Bhopal0.044
91495India-Calicut0.044
9144India-Chennai0.020
91422India-Coimbatore0.043
91671India-Cuttak0.044
91484India-Ernakulam0.044
9126India-Gujarat0.045
91361India-Guwahati0.044
9140India-Hydrabad0.039
91141India-Jaipur0.044
91181India-Jallandhar0.041
9181India-Karnataka0.044
9147India-Kerala0.044
9133India-Kolkatta0.020
91522India-Lucknow0.044
919India-Mobile0.020
9194India-Mobile (94)0.030
9122India-Mumbai0.020
91821India-Mysore0.044
9111India-New Delhi0.020
91832India-Panaji0.044
91281India-Rajkot0.045
912162India-Satara0.044
91261India-Surat0.045
9141India-Tamil Nadu0.043
91473India-Tiruvalla0.044
62Indonesia0.109
62817Indonesia-Excelcomindo-Mobile0.072
62814Indonesia-Indosat-Mobile0.093
6221Indonesia-Jakarta0.034
6222Indonesia-Metro 1A0.117
62281Indonesia-Metro 2A0.111
628Indonesia-Mobile0.120
62810Indonesia-Mobile & SS Telekom0.112
6286Indonesia-Mobile Satellite0.120
6231Indonesia-Surabaya0.038
62811Indonesia-Telkomsel-Mobile0.054
8714Inmarsat A Atlantic Ocean East4.987
8748Inmarsat A Atlantic Ocean West5.169
8738Inmarsat A Indian Ocean5.169
8711Inmarsat Atlantic5.117
8719Inmarsat Atlantic5.387
8741Inmarsat Atlantic5.117
8749Inmarsat Atlantic5.387
87111Inmarsat Atlantic5.018
87113Inmarsat Atlantic5.117
87119Inmarsat Atlantic5.018
87159Inmarsat Atlantic5.768
87181Inmarsat Atlantic5.117
87441Inmarsat Atlantic5.018
87443Inmarsat Atlantic5.285
87449Inmarsat Atlantic5.018
87459Inmarsat Atlantic5.368
87481Inmarsat Atlantic5.117
871139Inmarsat Atlantic5.117
871181Inmarsat Atlantic5.018
874439Inmarsat Atlantic5.235
874460Inmarsat Atlantic5.117
874476Inmarsat Atlantic5.285
874481Inmarsat Atlantic5.018
87077Inmarsat B Gan4.900
87078Inmarsat B Gan Hsd6.030
871Inmarsat East Atlantic5.364
8715Inmarsat East Atlantic5.803
8716Inmarsat East Atlantic5.510
87139Inmarsat East Atlantic5.554
87160Inmarsat East Atlantic5.294
87176Inmarsat East Atlantic5.566
8733Inmarsat India Ocean5.510
8735Inmarsat India Ocean5.455
8736Inmarsat India Ocean5.510
87339Inmarsat India Ocean5.037
87360Inmarsat India Ocean5.075
87376Inmarsat India Ocean5.510
8731Inmarsat Indian5.371
8739Inmarsat Indian5.445
87331Inmarsat Indian5.510
87359Inmarsat Indian5.455
87381Inmarsat Indian5.117
873339Inmarsat Indian5.510
873376Inmarsat Indian5.510
872Inmarsat Pacific5.121
8721Inmarsat Pacific5.371
8725Inmarsat Pacific5.451
8726Inmarsat Pacific5.510
8729Inmarsat Pacific5.117
87221Inmarsat Pacific5.018
87223Inmarsat Pacific5.121
87229Inmarsat Pacific5.018
87239Inmarsat Pacific5.364
87259Inmarsat Pacific5.451
87260Inmarsat Pacific5.056
87276Inmarsat Pacific5.244
872239Inmarsat Pacific5.121
872260Inmarsat Pacific5.018
872276Inmarsat Pacific5.121
872281Inmarsat Pacific5.018
870Inmarsat Snac6.661
8703Inmarsat Snac6.197
8705Inmarsat Snac6.769
8706Inmarsat Snac6.197
87039Inmarsat Snac6.199
87060Inmarsat Snac5.654
87076Inmarsat Snac6.260
874Inmarsat West Atlantic5.566
87439Inmarsat West Atlantic5.513
87460Inmarsat West Atlantic5.028
87476Inmarsat West Atlantic5.566
8701Inmarsat-Mobile5.522
882International Networks5.950
98Iran0.100
989Iran-Mobile0.150
9821Iran-Tehran0.100
964Iraq0.066
964770Iraq-Asiacell-Mobile0.137
9641Iraq-Baghdad0.037
9643Iraq-Kerbala0.066
96473Iraq-Mobile0.143
96475Iraq-Mobile0.143
9647Iraq-Mobile & SS Asia-Mobile0.169
9647701Iraq-Mobile & SS Asia-Mobile0.144
9647704Iraq-Mobile & SS Asia-Mobile0.145
9647901Iraq-Mobile & SS Orascom0.154
96477Iraq-Mobile Asiacell0.143
964780Iraq-Mobile Atheer0.147
96479Iraq-Mobile Oroscom0.154
964750Iraq-Mobile-Korek0.145
96460Iraq-Mosul0.066
353Ireland0.020
35385Ireland-Meteor-Mobile0.224
35382Ireland-Mobile0.227
35381Ireland-Mobile & SS0.020
35386Ireland-Mobile O20.205
35387Ireland-Mobile Vodafone0.203
35361Ireland-Shannon0.020
353818Ireland-Universal Access0.202
35376Ireland-Voip0.020
881Iridium4.336
39Italy0.020
39310Italy-Mobile0.204
39168Italy-Mobile & SS0.020
3939Italy-Mobile H3G0.202
39392Italy-Mobile H3G0.202
3934Italy-Mobile Omni0.164
3933Italy-Mobile Tim0.206
39340Italy-Mobile Vodafone0.199
39349Italy-Mobile Vodafone0.199
3932Italy-Mobile Wind0.198
39320Italy-Mobile Wind II0.192
396Italy-Rome0.020
225Ivory Coast0.213
2252Ivory Coast-Abidjan0.212
22566Ivory Coast-Comium-Mobile0.210
2250Ivory Coast-Mobile0.218
2253Ivory Coast-Mobile Cor0.216
22504Ivory Coast-Mobile MTN0.214
22507Ivory Coast-Mobile Orange0.237
22590407Ivory Coast-Mobile Spa0.213
22501Ivory Coast-Moov-Mobile0.202
2252170Ivory Coast-Spacemob0.220

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده