دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

M

Prefix

Country

Rate ($)

853Macau0.047
8536Macau-Mobile0.049
389Macedonia0.044
3897Macedonia-Mobile0.048
38951Macedonia-Mobile & SS0.045
3892Macedonia-Skopje0.062
261Madagascar0.212
2617Madagascar-Audiotext0.213
2613Madagascar-Mobile0.231
26132Madagascar-Mobile Orange0.288
26122Madagascar-Spacemob0.225
26133Madagascar-Telecell-Mobile0.310
26134Madagascar-Telma-Mobile0.294
265Malawi0.176
2654Malawi-Mobile0.176
2655Malawi-Telecell-Mobile0.169
60Malaysia0.020
6015481Malaysia-Mimos0.047
601Malaysia-Mobile0.049
6010Malaysia-Mobile Celcom0.049
6016Malaysia-Mobile Digicell0.047
6012Malaysia-Mobile Maxis0.048
960Maldives0.188
9608Maldives-Mobile0.268
9607Maldives-Mobile Dhiraagu0.212
223Mali0.213
22322Mali-Bamako0.221
22355Mali-Mobile Malitel0.225
22330Mali-Mobile Orange0.269
2234Mali-Orange0.220
356Malta0.057
35672Malta-Go-Mobile0.224
3567Malta-Mobile0.264
35692Malta-Mobile Vodafone0.243
1670Mariana Islands0.036
692Marshall Islands0.276
596Martinique0.040
596696Martinique-Mobile0.318
222Mauritania0.225
2227Mauritania-Mobile0.219
22261Mauritania-Mobile Mattel0.221
22260Mauritania-Mobile Mauritel0.222
230Mauritius Islands0.122
2307Mauritius-Mobile0.127
2696Mayotte Islands0.341
26965Mayotte Islands-Mobile0.345
2622693Mayotte Islands-Mobile & SS0.076
2692Mayotte-Mobile0.322
88232MCP Network2.016
52Mexico0.101
52171Mexico Equal Access II-Mobile0.186
52201Mexico Not Equal Accessii0.105
52228Mexico-Equal Access0.035
52823Mexico-Equal Access Iv0.034
521823Mexico-Equal Access Iv-Mobile0.166
5233Mexico-Guadalajara0.020
521477Mexico-Leon-Mobile0.167
5255Mexico-Mexico City0.020
52133Mexico-Mgm-Mobile0.160
521Mexico-Mobile0.177
5281Mexico-Monterey0.020
52200Mexico-Not Equal Access II0.105
5212Mexico-Not Equal Access II-Mobile0.169
52222Mexico-Puebla0.020
521222Mexico-Puebla-Mobile0.159
52248Mexico-San Martin Tex0.091
5220Mexico-Satellite0.100
5266Mexico-Tijuana0.098
52722Mexico-Toluca0.020
521722Mexico-Toluca-Mobile0.159
691Micronesia0.228
373Moldova0.151
37322Moldova-Chisinau0.155
373650Moldova-Eventis-Mobile0.176
3736Moldova-Mobile0.215
37363Moldova-Mobile0.202
37369Moldova-Mobile Orange0.222
373671Moldova-Moldtelecom-Mobile0.201
3735Moldova-Pridnestrovye0.154
37377Moldova-Transnistria-Mobile0.182
377Monaco0.031
3777Monaco0.031
37745Monaco-Kosovo-Mobile0.270
3774Monaco-Mobile0.260
37744Monaco-Mobile Kosovo & Guinea0.295
976Mongolia0.120
97688Mongolia-Mobile0.140
97650Mongolia-Mobile & SS0.118
9768Mongolia-Mobile II0.144
382Montenegro0.194
38267Montenegro-Mobile0.301
3826Montenegro-Mobile & SS0.205
38268Montenegro-Mtel-Mobile0.317
1664Montserrat0.196
212Morocco0.195
21220Morocco-Casablanca0.187
21255Morocco-Fez0.203
2124Morocco-Mobile0.294
2127Morocco-Mobile0.289
2121Morocco-Mobile & SS0.210
21212Morocco-Mobile Meditel0.250
21237Morocco-Rabat0.179
258Mozambique0.124
25882Mozambique-Mcel-Mobile0.155
2588Mozambique-Mobile & SS0.117
25884Mozambique-Vodacom-Mobile0.268
95Myanmar (Burma)0.264
959Myanmar-Mobile0.266

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده