دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

P

Prefix

Country

Rate ($)

92Pakistan0.133
923Pakistan-Mobile0.167
9258Pakistan-Sco0.133
680Palau0.260
68077Palau-Mobile0.263
6806Palau-Mobile PMC0.260
970Palestine0.253
9705Palestine-Israel-Mobile0.252
9706Palestine-Israel-Mobile0.250
97059Palestine-Mobile0.251
507Panama0.020
5075Panama-Mobile0.146
50760Panama-Mobile Bellsouth0.138
50765Panama-Mobile C & W0.140
5072Panama-Panama City0.020
675Papua New Guinea0.423
675115Papua New Guinea-Mobile0.675
595Paraguay0.083
59521Paraguay-Asuncion0.061
5959Paraguay-Mobile0.123
51Peru0.034
51349Peru0.036
51746Peru0.036
51432Peru-Ancash0.032
51442Peru-La Libertad0.032
51742Peru-Lambayeque0.032
511Peru-Lima0.020
5119Peru-Mobile0.162
5143Peru-Mobile America II0.153
5118Peru-Roc Rural0.040
51181Peru-Rural0.039
63Philippines0.159
48Poland0.020
4860Poland-Mobile0.115
48600Poland-Mobile ERA0.155
4850Poland-Mobile Orange0.176
48723Poland-Mobile Pl0.122
48790Poland-P4-Mobile0.151
48601Poland-Plus GSM-Mobile0.108
4861Poland-Poznan Fixed0.020
351Portugal0.020
3516Portugal-Mobile0.193
35191Portugal-Mobile Vodafone0.187
35193Portugal-Optimus-Mobile0.197
3512Portugal-Porto0.020
35196Portugal-Tmn-Mobile0.191
1787Puerto Rico0.020

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده