دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

U

Prefix

Country

Rate ($)

1340U.S. Virgin Islands0.020
256Uganda0.156
256477Uganda-Gemtel-Mobile0.158
25641Uganda-Kampala0.154
25639Uganda-Mobile0.149
2567Uganda-Mobile & SS0.153
25675Uganda-Mobile Telecell0.136
2563Uganda-MTN0.154
380Ukraine0.114
380562Ukraine-Dnipropetrovsk0.116
38039Ukraine-Golden Telecom-Mobile0.140
380572Ukraine-Kharkiv0.108
38044Ukraine-Kiev0.115
380564Ukraine-Kryvoi-Rog0.114
380322Ukraine-Lviv0.106
38068Ukraine-Mobile0.143
38063Ukraine-Mobile Astelit0.144
38067Ukraine-Mobile Kievstar0.125
38091Ukraine-Mobile Ukr Telecom0.122
38050Ukraine-Mobile UMC0.118
380512Ukraine-Nikolayev0.112
38048Ukraine-Odessa0.114
380487Ukraine-Odessa0.114
971United Arab Emirates0.218
9714United Arab Emirates-Dubai0.206
9718United Arab Emirates-Mobile0.218
44United Kingdom0.020
440United Kingdom-Mobile0.233
4477000United Kingdom-Mobile 3 G0.212
447533United Kingdom-Mobile H3G0.207
44751United Kingdom-Mobile O20.211
447524United Kingdom-Mobile Orange0.231
44760United Kingdom-Mobile Paging0.207
4470United Kingdom-Mobile PNS0.246
447942United Kingdom-Mobile TM0.181
44799United Kingdom-Mobile Vodafone0.219
44844United Kingdom-NTS 8440.115
44871United Kingdom-NTS 8710.209
4464United Kingdom-Premium0.339
443United Kingdom-Special Services0.020
44845United Kingdom-Special Services NTS 8450.092
44870United Kingdom-Special Services NTS 8700.195
44794United Kingdom-T-Mobile0.213
447940United Kingdom-T-Mobile O50.177
878Universal Telephone Service Upt4.987
598Uruguay0.082
59842Uruguay-Maldonado0.085
5989Uruguay-Mobile0.198
59898Uruguay-Mobile Ancel0.208
5982Uruguay-Montevideo0.067
59843Uruguay-Piriapolis0.085
1USA0.020
1907USA0.035
1908USA0.020
1855USA - Toll Free0.020
1800USA-North America 8Xx Term.0.020
998Uzbekistan0.100
9989Uzbekistan-Mobile0.102
99891Uzbekistan-Mobile & SS0.104
998711Uzbekistan-Tashkent0.039
998712Uzbekistan-Tashkent0.039
99871Uzbekistan-Tashkent II0.094

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده