دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Z

Prefix

Country

Rate ($)

2437Zaire Republic of-Mobile & SS0.286
24397Zaire-Cell Tel0.257
24380Zaire-Mobile0.269
260Zambia0.053
2609Zambia-Mobile0.056
26096Zambia-Mobile MTN0.185
259Zanibar1.100
263Zimbabwe0.089
26391Zimbabwe-Mobile Econet0.340
26311Zimbabwe-Mobile Netone0.216
26323Zimbabwe-Mobile Telecell0.240

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده