شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۶
   » نرم افزار Soft Phone
  

Arow Redشما می توانید به جای گوشی از نرم افزار استفاده کرده و از تمام امکانات و قابلیت های گوشی بهرمند شوید.

newsletter-checkمناسب برای تمام کشورها:(نرم افزار  Zoiper)  :

لینک  دانلود Zoiper:

راهنمای نصبZoiper:

1:لینک تنظیمات Zoiper SIP:

2:لینک تنظیمات Zoiper IAX:

newsletter-checkمخصوص کشورهای خاورمیانه (نرم افزار Voix  )

لینک دانلود Voix:

لینک راهنمای تنظیمات:

 

newsletter-checkمناسب برای تمام کشورها به جز کشورهای خاورمیانه(نرم افزار X-lite  ) 

لینک دانلود X-lite:

لینک راهنمای تنظیمات:

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده