دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
   » نرم افزار Soft Phone » zoiper » set up Zoiper
  

مراحل نصب Zoiper:

1.     فایل 2.24.exe -Zoiperرا اجرا نمایید.

2.     بر روی دکمهNext  کلیک نمایید.(عکس شماره 1)

zoiper 1
عکس
1

3.     گزینه I Agree  را انتخاب نمایید. .(عکس شماره 2)

Zoipper 2
عکس
2

 

4.     با فشردن دکمه Browse... محل نصب را انتخاب نمایید و یا با قبول حالت پیش فرض، دکمه Next  را بزنید.(عکس شماره 3)

 

zoipper 2
عکس 3

5.     دکمه Next  را بزنید.(عکس شماره4)

zoipper4
عکس 4

6.     در این مرحله دکمه Install  را فشار دهید(عکس شماره5) و پس از اتمام نصب دکمه Finish  را بزنید. (عکس شماره6)

zoipper5
عکس 5

zoipper6
عکس 6

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده